activiteiten Philatelistenclub Tiel

rondzendverkeer


Rondzendverkeer is een vorm van indirect contact tussen de leden van de vereniging. Een lid dat postzegels over heeft plakt deze in een rondzendboekje, zet er per zegel een prijs bij die hij of zij er graag voor wil hebben en stuurt het boekje in naar de rondzendleider.

Deze rondzendleider heeft alle deelnemende leden ingedeeld in groepen van 5 tot 10 deelnemers, gerangschikt op hun woonadressen op zo kort mogelijke afstand van elkaar. De boekjes circuleren nu door deze z.g. secties.

Degene die iets van zijn/haar gading vindt neemt de betreffende zegels uit het boekje, noteert dit in het boekje en op de bijgaande rondzendlijst, maakt het verschuldigde bedrag over aan de vereniging en bezorgt de boekjes bij de volgende deelnemer uit die sectie.

Nadat de boekjes een bepaalde tijd hebben gecirculeerd, zendt de rondzendleider de boekjes terug naar de inzenders. De inzenders ontvangen het bedrag van de uitgenomen zegels, verminderd met 10% provisie voor de vereniging ter dekking van de onkosten. De koper betaalt geen provisie.

Dit systeem is primair op vertrouwen gebaseerd, wat niet wegneemt dat een administratief controlesysteem door de leden onderling en door de rondzendleider een eerste vereiste, in het belang van alle deelnemers is. Het is te begrijpen dat het snel doorgeven van de ontvangen zending aan de volgende deelnemer op de rondzendlijst het aantal zendingen dat de deelnemers jaarlijks ontvangen bevordert.

Ook is het mogelijk de boekjes landelijk rond te laten gaan binnen onze "moedervereniging" in Den Haag.

Voor verdere informatie: rondzendleider (e-mail: rondzendleider@postzegelclubtiel.nl )