activiteiten Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel mei 2023


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MEI 2023
De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718). 
De aanvang is 20:00 uur
 (zaal open 19:00 uur).

PROGRAMMA

 1. Opening en welkom.
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 mei 2022.
 4. Huldiging jubilarissen.
 5. Jaarverslag 2022 secretaris.
 6. Jaarverslag 2022 ledenadministratie.
 7. Jaarverslag 2022 veilingmeester.
 8. Jaarverslag 2022 rondzendverkeer.
 9. Jaarverslag 2022 penningmeester.
 10. Begroting 2023 en de voorlopige begroting 2024.
 11. Verslag kascommissie, eventuele decharge van het bestuur, ook verkiezing nieuwe leden binnen de commissie.
 12. Contributie 2024
 13. Verkiezing bestuursleden.
 14. Jubileumcommissie.
 15. Wijziging veilingreglement (verhoging provisies).
 16. Rondvraag.
 17. Pauze (met verloting).
 18. Veiling kavels.
 19. Sluiting.

VAN DE VOORZITTER
Het is weer de laatste bijeenkomst voor het zomerreces en we kunnen terugkijken op een succesvol begin van 2023; vier bijeenkomsten en wederom één postzegelbeurs. Op de postzegelbeurs ontmoette ik veel leden die niet op de maandelijkse bijeenkomst komen en dat is een teken dat we goed bezig zijn. De volgende postzegelbeurs is gepland in september.
De nieuwe website is inmiddels in de lucht en ik constateer dat veel leden hier gebruik van maken. Ook dit is een teken dat we op de goede weg zitten met onze activiteiten. Als er op- of aanmerkingen zijn over de website dan horen wij dit graag. Onze website www.postzegelclubtiel.nl gaat binnenkort uit de lucht. Ga voor de laatste informatie naar onze nieuwe website: www.philatelistenclubtiel.nl We hebben de afgelopen maanden veel taxaties gedaan voor mensen die via de media vernomen hadden dat wij dit ook doen. Soms kwamen hier ook schenkingen aan onze vereniging uit voort. Ook van leden hebben we veel schenkingen gekregen. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. De schenkingen komen ten bate van de voorziening van het 100-jarig jubileum van onze vereniging. 
We zijn begonnen met de organisatie van dit jubileum, dat zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober 2024.  Zet deze datum alvast in uw agenda. Ideeën en hulp voor de organisatie van deze middag en avond zijn van harte welkom.
Na de ALV wordt het een tijdje rustig. Ik wil beëindigen met iedereen een fijne vakantie toe te wensen en vergeet niet het verzamelen gaat gewoon door, ook op de vakantiebestemmingen.

Ik zie jullie allemaal graag op de bijeenkomst van 25 mei.

VOLGENDE VERENIGINGSEVENEMENTEN

 • Juni – augustus: vakantie 😊
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december (2e donderdag, dit i.v.m. Kerst)

KAVELS VEILING
Voor mei is weer een fraaie veilinglijst gemaakt met kavels. zie www.postzegelclubtiel.nl/veiling . De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 25 mei en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk (t/m 23 mei) zullen ook worden meegenomen in deze veiling.
Als deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Willie van Tuil, bij voorkeur per mail naar Willievantuil@kpnmail.nl of anders per telefoon 06-22499410.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling.
Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

RONDZENDVERKEER
Tijdens de maanden juni t/m augustus ligt het rondzendverkeer stil. In deze periode maken we de stand op en wordt er afgerekend. Uitnamen die nog niet betaald zijn van de rondzendingen t/m mei zien wij graag betaald worden voor 1 juni.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap en/of sterkte toe.

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.