activiteiten Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel december 2022


UITNODIGING KERSTBIJEENKOMST OP 15 DECEMBER 2022
De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718). De aanvang is 20:00 uur (zaal open 19:00 uur).

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Bingo ronde 1 t/m 3
 4. Pauze
 5. Bingo ronde 4 en 5

VAN DE VOORZITTER
Afgelopen donderdag hebben we met z’n allen aan de radio gekluisterd gezeten om te luisteren naar mijn interview met Radio Gelderland. Dit was naar aanleiding van onze postzegel- en ansichtkaartenbeurs op 26 november. We moeten 25 jaar terug toen onze vereniging ook een beurs organiseerde. De beurs in het dorpshuis De Avezathen was een groot succes en ik denk voor herhaling vatbaar. Veel leden van onze vereniging bezochten onze succesvolle beurs. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen ook nog even buurten. Ook van de krant De Gelderlander waren ze aanwezig. In De Gelderlander van 28 november stonden foto’s en een leuk stukje over de beurs. Ik denk dat we als vereniging goed aan de weg timmeren met deze promotie. Inmiddels heeft zich ook al een nieuw lid aangemeld. Ik ben blij te constateren dat veel leden zich inzetten voor de promotie van onze vereniging. In het bijzonder bedanken wij Ben van Oort voor het tentoonstellen van oude ansichtkaarten en poststukken.
Op 15 december hebben we weer onze jaarlijkse Kerstbijeenkomst met uiteraard een bingo. Eenieder is welkom met zijn of haar partner. We maken er weer een leuke en gezellige avond van met leuke en mooie prijzen.
Van onze nieuwe website is er inmiddels een proefwebsite. Wij zijn druk bezig om deze site te perfectioneren. Mocht u ideeën hebben om onze site aan te vullen, dan graag even een mailtje naar de secretaris sturen. Als bestuur kijken we dan of het mogelijk is dit uit te voeren.
Dan rest mij als voorzitter nog u allen Prettige Kerstdagen toe te wensen en uiteraard een gelukkig en gezond nieuwjaar.    

VOLGENDE VERENIGINGSEVENEMENTEN

 • 19 januari: nieuwjaarsbijeenkomst en wilde veiling
 • 16 februari: verenigingsavond
 • 16 maart: verenigingsavond
 • 20 april: verenigingsavond
 • 25 mei: ALV
Daarna vakantie 😊

KAVELS VOOR WILDE VEILING GEVRAAGD
In 2023 beginnen we op 19 januari met een wilde veiling. Er is nog ruim de tijd om te kijken of u geschikt materiaal voor deze veiling heeft. Het is een goed moment om overschotten op te ruimen. Een andere verzamelaar kunt u mogelijk hiermee weer een plezier doen. Kavels mogen uit allerlei filatelistisch materiaal bestaan, zoals postzegels, brieven, postwaardestukken, catalogi, albums, albumbladen, hawidstroken, lectuur. Alle vormen zijn toegestaan: wel of niet afgeweekte zegels in dozen, zakjes, insteekboeken, albums of kistjes. De wilde veiling is minder geschikt voor losse postzegels of series.

Inzenders worden verzocht uiterlijk 15 januari bij de waarnemend veilingmeester Willie van Tuil per e-mail (willievantuil@kpnmail.nl) of telefonisch (06-22499410) het aantal kavels te melden dat zij willen inbrengen voor deze veiling. Het inleveren hoeft pas te gebeuren op de veilingavond. De kavels dienen genummerd te worden aangeleverd en voorzien te zijn van een lijst in 2-voud met naam inzender, kavelnummer, omschrijving, inzetprijs en indien van toepassing de minimum verkoopprijs. Deze lijst kunt u ook al meezenden bij de aanmelding van de kavels.

  De spelregels voor deze wilde veiling zijn:
 • De kavels worden per inzender of combinatie van inzenders uitgestald en geveild. De veilingmeester geeft steeds aan wanneer een serie klaarligt en bezichtigd kan worden.
 • De kavels worden per inzender apart genummerd en geveild. Let dus goed op welk kavel aan de beurt is.
 • Na elke ronde worden de gekochte kavels met de kopers afgerekend.
 • Kopers betalen geen provisie.
 • Inzenders betalen een provisie van 10%.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.