activiteiten Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel februari 2023


UITNODIGING BIJEENKOMST 16 FEBRUARI 2023
De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718). De aanvang is 20:00 uur (zaal open 19:00 uur).

PROGRAMMA
 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Postzegelquiz
 4. Pauze
 5. Veiling

VAN DE VOORZITTER
Nog ruim 1,5 jaar en dan is het zover: we bestaan 100 jaar! Binnenkort gaan we beginnen met de voorbereidingen voor de activiteiten welke we willen organiseren voor deze bijzondere mijlpaal. Wij als bestuur staan open voor leuke ideeën en hopen op hulp van de leden bij de uitvoering hiervan.
De vorige ledenbijeenkomst was een kassucces. Bij de wilde veiling werd er veel verkocht.
We zijn nu bezig met de voorbereiding van de bijeenkomst van 16 februari. Gelukkig is onze veilingmeester Ton Rutten weer aanwezig. Op dit moment hebben we voldoende kavels voor de veiling van 16 februari. Maar schroom niet want in maart is er wederom een veiling, dus kijk in uw verzameling of er nog iets bij zit wat interessant kan zijn voor andere leden.
Op 6 februari gaan we onze nieuwe website beoordelen met het bestuur en de toekomstige beheerders ervan. Wat ik ervan gezien heb is dat alles makkelijker is te onderhouden voor ons. Zo kunnen we in de toekomst meer gaan doen met onze site en is het ook mogelijk om advertenties te plaatsen.
Dan is er nog de postzegel- en ansichtkaartenbeurs. Het is de bedoeling dat we weer een beurs organiseren op 25 maart in dorpshuis De Avezathen. Dus reserveer deze datum vast in uw agenda.

Ik zie jullie allemaal op de volgende bijeenkomst op 16 februari.

VOLGENDE VERENIGINGSEVENEMENTEN
 • 16 maart: verenigingsavond
 • 20 april: verenigingsavond
 • 25 mei: ALV
Daarna vakantie 😊

KAVELS  VEILING
Onze veilingmeester heeft voor februari weer een fraaie veilinglijst gemaakt met 60 kavels (zie ook www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html). De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 16 februari en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk t/m 13 februari zullen ook worden meegenomen in deze veiling. Als deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Ton Rutten bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling.
Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap en/of sterkte toe.

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.