Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel september 2022


UITNODIGING BIJEENKOMST OP 15 SEPTEMBER 2022

De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718).
De aanvang is 19:30 uur
(zaal open 19:00 uur).

PROGRAMMA

 1. Postzegels ruilen en kavels bekijken (tot 20:30 uur)
 2. Opening en welkom
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Veiling
 5. Pauze
 6. Afrekening veilingkavels

VAN DE VOORZITTER

Voor de meesten onder ons is de vakantie voorbij. In tegenstelling tot andere jaren zijn de meesten in Nederland gebleven en hebben op de braderieën kunnen snuffelen tussen de oude rommel of er nog postzegels bij lagen. Het bestuur heeft tijdens deze periode niet stil gezeten. We hebben inmiddels tijdens deze periode weer twee vergaderingen achter de rug over de activiteiten voor de komende maanden en in de toekomst (100-jarig bestaan).

De eerste avond in het AVGN-gebouw op 15 september beginnen we met gezellig bijpraten en postzegels ruilen met daarna een veiling met ongeveer 60 kavels. De voorzitter en secretaris kunnen helaas door andere verplichtingen niet aanwezig zijn.

Tijdens de vorige vergaderingen was er door enkele leden gevraagd of het mogelijk is om een postzegelbeurs te organiseren. In het bestuur hebben we dit besproken en hebben besloten om dit te gaan doen. Daarom moet u in uw agenda vast zaterdag 26 november reserveren voor deze bijzondere dag, die wordt gehouden in het dorpshuis De Avezathen in Kerk-Avezaath. Nadere informatie volgt nog hierover.

Op dit moment maken wij als verzamelaars bijzondere tijden door. De inflatie is hoog; de prijzen voor energie en boodschappen rijzen de pan uit. Ook zien we dat goede kavels van postzegels recordbedragen opbrengen. Vrijwel al het goede materiaal brengt op dit moment goed geld op. Dat is een goede tendens. Dit geeft eens temeer aan dat onze hobby niet alleen vreugde geeft maar ook financieel weer iets leuker wordt. Maar het blijft een hobby.

VOLGENDE VERENIGINGSEVENEMENTEN

 • 20 oktober: verenigingsavond met o.a. presentatie over een thema
 • 17 november: verenigingsavond met o.a. quiz
 • 26 november: postzegel- en ansichtkaartenbeurs in De Avezathen in Kerk-Avezaath
 • 15 december: verenigingsavond met o.a. kerstbingo

LIEF EN LEED

Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

VEILING KAVELS

Onze veilingmeester heeft voor september weer een fraaie veilinglijst gemaakt met ruim 50 kavels (zie ook www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html). De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 15 september en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk (t/m 14 september) zullen ook worden meegenomen. Als deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Ton Rutten bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling. Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Huldiging jubilarissen en afscheid bestuursleden


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei 2022 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A.J.Vogelzang en  C.J.Schröer voor diens 50-jarig jubileum.

Er waren deze keer vijf leden die 25 jaar lid zijn, t.w. F. Niemeijer, J.Poldervaart, H van Dintel, J.C. Schoots en W.A.v.Tuil. Zij ontvangen de traditionele oorkonde.  Helaas kon B.Visser vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.

Op de foto v.l.n.r. Willie van Tuil,  Jan Poldervaart, Bert Vogelzang, Cees Schröer, Frank Niemeijer,  Jacqueline Schoots en  Henk van Dintel.

Op de tweede foto José de Leeuw.

Daarnaast waren er één bestuurslid die haar bestuursfunctie moest beëindigden vanwege gezondheid  redenen , en wel Mevr.  J. van Leeuwen (penningmeester)

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.