activiteiten Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel maart 2023


UITNODIGING BIJEENKOMST 16 MAART 2023
De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718).
De aanvang is 20:00 uur (zaal open 19:00 uur).

PROGRAMMA
 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Introductie nieuwe Website
 4. Pauze
 5. Veiling 68 kavels

VAN DE VOORZITTER
We hebben nog 3 bijeenkomsten te gaan en dan is het weer zomerreces. Aankomende bijeenkomst staat in het teken van de introductie van onze nieuwe website. Ik hoop dat veel leden aanwezig zullen zijn, want deze website is zeer belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. Tijdens deze bijeenkomst kan eenieder zijn mening en ideeën over de website naar voren brengen, zodat we de website nog kunnen finetunen. Zoals het er nu naar uitziet hebben wij als bestuur goed ons best gedaan om een mooi resultaat neer te zetten. Veel informatie en activiteiten zullen we in de toekomst via deze website mededelen aan onze leden. Ook verzoeken van de leden kunnen tussentijds op deze website geplaatst worden, zoals postzegels te koop aanbieden of vragen of een ruilverzoek (rubriek: Vraag en aanbod).
We zijn begonnen met de organisatie van ons 100-jarig jubileum welke zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober 2024.  Zet deze datum alvast in uw agenda. Ideeën en hulp voor de organisatie van deze middag en avond zijn van harte welkom.
Op de verenigingsavond van 20 april geeft Ad Janssen een demonstratie over “postzegels renoveren”. Als u postzegels met roestvlekjes hebt, laat Ad zien hoe deze verwijderd kunnen worden.

Dan is er nog de postzegelbeurs. Reserveer in uw agenda zaterdag 25 maart. Er is wederom een postzegel- en ansichtkaartenbeurs in het dorpshuis De Avezathen te Kerk-Avezaath aan de Daver 46 van10.00 uur tot 14.00 uur. Meer info zie extra nieuws. Op dinsdag 21 maart om 11:40 uur is uw voorzitter wederom op Radio Gelderland om het postzegels verzamelen en de beurs te promoten. Vergeet dus niet om even te luisteren.

Ik zie jullie allemaal graag op de volgende bijeenkomst op 16 maart.

VOLGENDE VERENIGINGSEVENEMENTEN
 • 20 april: Presentatie Ad Janssen over het renoveren van postzegels en veiling
 • 25 mei: ALV
Daarna vakantie 😊

KAVELS VEILING
Onze veilingmeester heeft voor maart weer een fraaie veilinglijst gemaakt met 68 kavels (zie ook www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html). De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 16 maart en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk (t/m 14 maart) zullen ook worden meegenomen in deze of opvolgende veiling.
Als deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Ton Rutten bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling.
Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap en/of sterkte toe.

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.