PhilaTieltjes


Philatieltje 2021 nr. 7


Elke postzegel vertelt een stukje geschiedenis of brengt een onderdeel van het maatschappelijke leven in beeld. Op die manier leert u als verzamelaar “spelenderwijs” de onderwerpen die u tegenkomt wat beter kennen. Verzamelen van postzegels is een hobby met tal van raakvlakken. Je bent vrij in de keuze wat je wilt verzamelen en wanneer je er tijd aan wil besteden. Tegenwoordig gaat het verzamelen van postzegels parallel en het leren omgaan met computers. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

fascinerende hobby

Philatieltje 2021 nr. 6


Filatelie is een wereldhobby. Een postzegel is eigenlijk een kunstwerkje op zich, met een unieke geschiedenis en een eigen levens verhaal. Het is vaak dat verhaal ‘achter’ elke postzegel dat miljoenen mensen over heel de wereld zo boeit. Elke postzegel vertelt een stukje geschiedenis of brengt een onderdeel van het maatschappelijk leven in beeld.

Verzamelen van postzegels is een hobby met tal van raakvlakken. Verzamelen, educatie, mensen ontmoeten,c  kopen, verkopen, computervaardigheden, teveel om op te noemen.

Word lid van een postzegelvereniging en de wereld gaat voor u open.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 5


Veldpost is de verzorging van militaire post naar militairen die buiten de kazerne verblijven, omdat ze met hun onderdeel zijn ingezet voor oefening, mobilisatie of een daadwerkelijke confrontatie met de vijand.  Voor de filatelist is veldpost interessant, omdat het allemaal net iets anders gaat door de eisen die vanuit de militaire praktijk worden gesteld. Bijvoorbeeld: de frankering, soms speciale postzegels voor veldpost, eventueel middels een opdruk, afstempeling van het poststuk met speciale stempels, soms militaire censuur: vaak moet geheim blijven waar de militair precies gelegerd is.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 4


Op deze schitterende mooie postzegel uit Portugal is zo’n beetje alles te zien waar een verzamelaar op let. Europa postzegels zijn veel gezocht en er is al een Europa verzamel groep. Stempels, veel verzamelaars zoeken naar speciale stempels. Het jezuïeten kruis is te zien bij een doorloper, doorlopers is ook een verzamel gebied. Briefkaarten ook een verzamelgebied. Afbeeldingen van staatshoofden, politici , wetenschappers en kunstenaars je kunt het niet opnoemen of er is een groep verzamelaars van. Dat is de veelzijdigheid van postzegels verzamelen. En dat allemaal weergegeven op één postzegel. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 3


Er bestaan al meer dan een eeuw verzamelaars van postzegels en het is van zelf sprekend dat er gedurende die tijd ten aanzien van zaken, welke met de filatelie, postzegels, stempels enz. te maken hebben een bepaald jargon is ontstaan. Verzamelaars van postzegels, poststukken, stempels, landenverzamelingen ect. Voor de hand liggend is een landen verzameling, en wel je eigen land. Het lijkt één tonig maar dat is niet zo. Iedere postzegel heeft een verhaal en dat is juist zo interessant aan het verzamelen van postzegels.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegelen in de Corona-crisis

Philatieltje 2021 nr. 2


Na een lange periode van de Corona-crisis eindelijk weer een bijeenkomst in het AVGN gebouw te Tiel.

Vandaag heb ik over de post ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst van de Philatelistenclub Tiel op 17 juni met daarbij ingesloten in de enveloppe een presentje. In de uitnodiging zat de eigen postzegel van onze vereniging. Ik heb deze zegel nu gestempeld en postfris en een blok van 10 zegels. Dit is nu echt een collectors item. Zo zie je maar alle nadelen tijdens de Corona periode hebben ook voordelen.

Philatieltje 2021 nr. 1


Nostalgie en postzegels-Philatieltjes

Nostalgie en postzegels, is het idealiseren van het verleden. Het is een veelvormig verschijnsel met tal van uitingsvormen en verwante concepten zoals retro, vintage, jeugdsentiment, heimwee en weemoed. Dit verleden met deze postbus op de afbeelding wordt gezien als een tijd dat alles esthetischer was. Een tijd waarin omgangsvormen minder hard waren. Deze postbussen zien we alleen nog in plaatsen die de herinnering aan het verleden opwekken, zoals o.a. Buren, Zwolle en Bourtange.  Zo leer je nog eens wat met het postzegelen tijdens de Corona-crisis.