activiteiten Philatelistenclub Tiel

lid worden?

Wilt u ook graag lid worden? Twijfelt u nog? Kom dan eens vrijblijvend langs op één van de clubavonden (kijk hier voor de data).

U kunt zich ook opgeven bij de secretaris. De jaarlijkse contributie bedraagt voor seniorleden € 42,50, waarin inbegrepen het lidmaatschap van de Philatelistenclub Tiel met alle genoemde faciliteiten en het abonnement op het landelijk verschijnende maandblad "Filatelie" (11 nummers per jaar).

De contributie voor jeugdleden bedraagt € 7,50 per jaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, secretaris of penningmeester (tevens ledenadministrateur). Kijk hier voor de contactgegevens.