activiteiten Philatelistenclub Tiel

clubavond

Elke maand houdt de vereniging een clubavond. Deze bijeenkomsten hebben een filatelistische invulling in de vorm van dialezingen en quizen. Ook kent elke bijkomst een veiling en is er gelegenheid tot onderling ruilen. Daarnaast is er de veelbezocht "snuffelhoek" met postzegels etc voor enkele euro-centen.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen leden het "Mededelingenblad" van de vereniging met o.a. het programma en de kavellijst.

De leden mogen uiteraard kavels aanbieden voor de veiling.

wanneer

Elke derde donderdag van de maand (behalve in juli en augustus)

voor actuele detailinvulling: zie pagina's Welkom en Mededelingenblad.

aanvang

19.30 uur

plaats

gebouw A.V.G.N.
Scheeringlaan 4a TIEL
tel.0344-615718

PROGRAMMA SEIZOEN 2017/2018