Titel

Auteur/uitgeverij

Omschrijving

Jaar

 

 

 

 

300 jaar postmerken van Nederland

1570 - 1870

Korteweg, P.C.

Standaardwerk met afbeelding en beschrijving van alle gebruikte poststempels, postmerken en aanwijzingen.

Deels te gebruiken als aanvulling op Vellinga.

?

rond 1945?

ABC van het postzegels verzamelen, deel 1.

Weber, L.

/Jeugdfilatelie Nederland.

Algemene filatelistische handleiding. Speciaal geschreven voor de jeugd, maar zeker ook geschikt voor de (beginnende) volwassen verzamelaar.

1992

ABC van het postzegels verzamelen, deel 2.

Kempen, C.J. van

/Jeugdfilatelie Nederland.

Praktische aanwijzingen, vooral over de opbouw van allerlei soorten verzamelingen.

2001

ABC van het postzegels verzamelen, deel 3.

Kempen, C.J. van

/Jeugdfilatelie Nederland.

Algemene wetenswaardigheden over postzegels, druktechnieken, catalogus, e.d.

Uitgebreide beschrijving van de 12 filatelistische elementen.

1997

Afstempelingen Emissie 1852 van Nederland

Willigen, A.M.A. van der/DAVO

Bespreking van allerlei vormen en soorten van afstempeling ; tevens vervalsingen, fouten en buitenlandse stempels

1955

Beeldfilatelie, Thematisch verzamelen.

/De Beeldfilatelist

Praktische aanwijzingen voor het opzetten van een thematische verzameling. Grotendeels verouderde informatie.

?

Bijbelcitaten op postzegels.

Vruggink, H. /Filatelistenvereniging Gabriël.

Opsomming van bijbelcitaten die op postzegels voorkomen. Per citaat worden vermeld: Bijbelboek en vers, op de postzegel gebruikte taal, Nederlandse vertaling, land en jaar van uitgifte, Michel catalogusnummer.

1992

Dat kleine beetje extra

Boost, R; Kiestra en Otegem

Artikelen rond 60 jaar Kinderzegels

1986

De Bijbel op postzegels.

Fuchs, J.M.

Overzicht van postzegels met Bijbelse motieven, per land chronologisch gerangschikt.

1964

De drie steden; historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg.

Hierin is opgenomen een serie artikelen met posthistorische raakvlakken van H.J. Kers.

 

Kers, H.J.

De Tielse paardenpost

Tram en post

Tielse paardenposterij 2

Toen Tiel nog niet aan de spoorlijn lag

Een telegram heeft altijd haast

Tiel in verbinding met de Rijnspoorweg (1843 – 1868)

De spoorlijn Utrecht – Waardenburg bracht nieuwe      

                     vervoersmogelijkheden voor onze regio

Van tolgaarder tot brievengaarder

Tiel en de Groote Oorlog (1914 – 1918)

Van Evert tot David Hendrik Schull te Tiel (1539 – 1821)

1980.1

1981.2

1982.1

1983.2

1984.2

1985.2

1986.3

 

1991.2

1996.4

2003.2

Die Langstempel der Niederländischen Hilfspostämter

Kok, J

Geïllustreerde beschrijving van de Nederlandse langstempels.

In het Duits

1974

De Nederlandse Autopostkantoren, 1939 – 1994.

Hager, J.M.

/Po & Po.

Posthistorische studie over de autopostkantoren.

Nr. 18 in de serie Posthistorische studies.

1996

De posterijen in Venlo 1642 - 1988

Westerhuis, W.A.A.

 

1988

De poststempelfabriek bij ’s Rijks Munt

1865 - 1901

Beek, M.L.F. van der en A.P. de Goede

Uitgebreide informatie in woord en beeld.

Met CD-ROM

2002

De poststempels van Nederland 1676 – 1915.

Vellinga, O.M.

Standaardwerk over poststempels. Alle gebruikte stempels worden zeer gedegen besproken en geïllustreerd.

1932

De poststempels van Nederland 1676 – 1915.

Vellinga, O.M.

Herdruk van het standaardwerk over poststempels. Alle gebruikte stempels worden zeer gedegen besproken en geïllustreerd.

1990

De post vanuit de Nederlanden (huidig Benelux), 1813 – 1853.

Delbeke, C.J.P.

Zeer uitgebreide studie over post van en naar de Nederlanden.

1989

De Postzegelmakerij

Haan, H.

Over de “wording van de postzegel tussen vage ontwerpschets en miljoenenvoudig eindproduct”.

1984

Een brief heeft altijd haast.

Kers, H.J.

Uitgegeven bij het 75 jarig bestaan van de Philatelistenclub – TIEL.

De geschiedenis van de posterijen van Tiel en Omstreken.

1999

Filatelie in klein bestek.

Arnau, F.

Informatie over ontstaan en ontwikkeling van de postzegel; het vervaardigen handel, verzamelen, malversaties, etc.

1966

Filatelistische woordenlijst.

Lange, J. de.

Lijst van in de filatelie gebruikte woorden met vertaling uit het Duits, Frans en Engels.

1993

Gabriël Bildhefte; Heft 3:

Die Bibel – 6000 Jahre und ein Buch.

Baron, G.

Duits. Overzicht van Bijbelschrijvers en -vertalers en Bijbelse voorstellingen e.d. op postzegels, blokjes, covers e.d.

Uitgebreid geïllustreerd.

1981?

Gabriël Bildhefte Heft 27:

Ikonen – Glaubensbilder der Ostkirche.

Lingemann, J.

Duits. Overzicht van Ikonen op postzegels, blokjes, covers e.d.

Uitgebreid geïllustreerd in kleur.

1998

Gabriël BildhefteHeft 29:

Mittelalterlichr Buchmalkunst.

Veit, J.

Overzicht van Bijbelse miniaturen op postzegels, blokjes, covers e.d.

Uitgebreid geïllustreerd in kleur.

2000

Handboek voor de thematische filatelie.

Bold, W.E.J. van

Uitgebreid handboek over de aspecten van thematisch verzamelen, mede gericht op het ontwikkelen van een tentoonstellingsverzameling.

De schrijver is een groot deskundige op dit gebied.

1990

Het groot Guinness Postzegelboek.

Mackay, J.

Een boek vol records, feiten, cijfers en wonderlijke wetenswaardigheden uit de filatelie.

1984

Het groot postzegelboek.

Kühne, H.

Uit het Duits (1959). Allerhande filatelistische onderwerpen. Grotendeels verouderde informatie.

1968

Hoe worden postzegels gemaakt?

Buyn, K.E.C.

Beschrijving van verschillende druktechnieken.

1952

How to arrange and write-up a stamp collection.

Phillips, S. en C.P. Rang

Engels. Met aanwijzingen voor het maken van bladen voor tentoonstellingen.

1965

Korte kroniek van de geposte brief

Braake, A.L. ter

Beschrijving van de ontwikkeling van de behandeling van de brief , vanaf het moment waarop deze is gepost. Nederland en koloniën tot ca. 1850.

1975

Kunstenaars ontwerpen postzegels.

/PTT

Boekje over kunstenaars die schilderijen en postzegels ontworpen hebben.

1955

Loont den bode

Dehé, J.

Geschiedenis van de post in Purmer, Beemster en De Rijp

1997

Machin Printings.

/Connoisseur Publications

Engels. Korte beschrijving van de Machin zegels.

1981

 

 

 

 

Michel Farbenführer.

/Michel

Kleurenkaart voor het zo exact mogelijk bepalen van de kleur van een postzegel.

?

Music on stamps.

Deel 1 t/m 6.

Peat, S.

Engels. Overzicht van postzegels, covers, stempels, velletjes etc.

Veel Illustraties. Deel 1 t/m 5: Componisten, alfabetischgerangschikt.

                          Deel 6: Muzikale Monarchen, Volksliederen.

1971/75

Muziek op postzegels.

In 2 delen.

Jansen, M.

Beknopte chronologische catalogus, deels geïllustreerd.

Verschillende met muziek verwante onderwerpen.

 

 

Naamlijst van postale etiketten 1882 – 1984.

Vries, D. de

Uitgebreide beschrijving van door de Nederlandse PTT gebruikte postale etiketten. Met afbeeldingen.

1985

Na Posttijd

/Po en Po

Jubileumuitgave bij 25 jaar Po en Po met artikelen; o.a.:

Nederlandse oorlogspost Tweede Wereldoorlog

Moderne stempels verzamelen

Frankeermachines

Postverbindingen met de West

Autobus vervoer van brieven

Engelse Precancels

Kleinrond

Grootrond

Perfins

Int. Antwoordcoupons

Aantekenstrookjes

Tariefontwikkelingen

1971

NBFV 75 jaar.

Flier, A. v.d., e.a.

Jubileumboek. Artikelen over De geschiedenis van de NBFV; Internationaal postverkeer 1815 – 1850; Graveren; Luchtpost;

(Prent-)briefkaarten; Thematisch verzamelen; Machinale frankering; Postmechanisatie; Postcode in Nederland.

 

Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen

 1873 - 1875

Keg, P.

 

1874

Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen

 1876 - 1878

Keg, P.

 

1877

Nederlandse Koning- en Koninginnezegels van 1852 tot en met 1981.

/PTT

Beschrijving van het totstandkomen van deze zegels. Met achtergrondinformatie en veel illustraties. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1982

Nederlandse Postzegels 1970.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1971

Nederlandse Postzegels 1971.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1971

Nederlandse Postzegels 1972.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1972

Nederlandse Postzegels 1973.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1973

Nederlandse Postzegels 1974.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1974

Nederlandse Postzegels 1975.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1975

Nederlandse Postzegels 1977.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1977

Nederlandse Postzegels 1978.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven.

1978

Nederlandse Postzegels 1979.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1979

Nederlandse Postzegels 1980.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1980

Nederlandse Postzegels 1981.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1981

Nederlandse Postzegels 1982.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1982

Nederlandse Postzegels 1983.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1983

Nederlandse Postzegels 1984.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1984

Nederlandse Postzegels 1985.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1985

 

 

 

 

Nederlandse Postzegels 1986.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1986

Nederlandse Postzegels 1987 / 1988.

In 2 delen.

/PTT

Achtergronden, vormgeving en emissiegegevens van de dit jaar verschenen Nederlandse postzegels. Ook niet gekozen ontwerpen worden beschreven. Tevens opgenomen de dit jaar gebruikte bijzondere stempels en stempelvlaggen.

1988

Nederlands Postmuseum; Jaarverslag 1974.

/Het Nederlandse Postmuseum.

Met o.a. artikelen die betrekking hebben op de museumcollectie.

1975

Nederlands Postmuseum; Jaarverslag 1975.

/Het Nederlandse Postmuseum.

Met o.a. artikelen die betrekking hebben op de museumcollectie.

1976

Nederlands Postmuseum; Jaarverslag 1976.

/Het Nederlandse Postmuseum.

Met o.a. artikelen die betrekking hebben op de museumcollectie.

1977

 

 

 

 

Nederlands Postmuseum; Jaarverslag 1977.

/Het Nederlandse Postmuseum.

Met o.a. artikelen die betrekking hebben op de museumcollectie.

1978

Nederlands PTT  Museum; Jaarverslag 1997.

/Het Nederlandse Postmuseum.

Met o.a. artikelen die betrekking hebben op de museumcollectie.

1998

Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie.

/Stichting Filatelistisch Jeugdwerk Nederland.

Aan de hand van voorbeelden geeft het boek veel informatie, waarmee de verzamelaar de filatelistisch minderwaardige uitgiften kan leren herkennen.

1982

Over postzegels gesproken ..

Schwenzfeger, A.

Beknopte handleiding over postzegels verzamelen.

1958

Philatelica 50 jaar.

Hedeman, N.F. e.a.

Jubileumboek. Artikelen over Papiersoorten; Perforaties; Tandingen; Poststukken; Rolzegels; Oorlogsvervalsingen; Cereszegels Frankrijk; Voorlopers Israël; Drakenzegels Japan; Posthoornzegels Noorwegen.

1961

Philatelistenclub “Rotterdam” 75 jaar.

1905 - 1980

Boerma, A. e.a.

Filatelistische artikelen:

De Kroningsgulden geplaat

De eerste Nederlandse postzegelboekjes

Armenwetzegels

Ontwerpen van Piet Zwart 1931 - 1933

Bevrijdingszegels 1944 – 1946

Portzegel 5 cent 1870

Nederlands Nieuw Guinea

Nieuwe Republiek Zuid Afrika 1884 – 1888

1980

Po en Po Statuten en Reglementen

/Po en Po

 

1993

Postage Stamps of the United States.

/Post Office Department

Engels. Geïllustreerde beschrijving van de postzegels van de VS van 1847 tot 1961.

1962

Posthistorische studies 2

 

Blom, F./Po en Po

“Expeditie Rhijnspoorweg”

1975

 

 

 

 

Posthistorische studies 4

Benders, A.M./Po en Po

Afstempelingen van schepen van de Kon. West- Indische Maildienst en van de Kon. Ned. Stoombootmij.

1978

Posthistorische studies 7

 

Stapel, C./Po en Po.

“De Postbladenkwestie”. (Militaire post).

1980

Posthistorische studies 9

Da Costa, W.S.; Rozema en Vos

Aantekenen en aangegeven waarde sinds 1850

1984

Posthistorische studies 11

 

Rijswijk, J.A.C. van en Gloudie/Po en Po.

Het persbrieven, couranten en pakjes vervoer per autobus en enige tramwegmaatschappijen.

1987

Posthistorische studies 12

 

 

Stapel, C./Po en Po.

De spoorwegbriefkaarten van Nederland

1988

Posthistorische studies 15

Sandberg, H.E.R./Po en Po

Het ontstaan en de invoering van de Nederlandse enveloppe

1991

Posthistorische studies 20

Aitink, H.E. en Hovenkamp

Noord- Atlantische luchtverbindingen.Met nadruk op de jaren 1939 – 1946.

Uitgebreide studie, voorzien van veel illustraties.

2002

Postmerken ‘86

C. Stapel, c.s./ Po en Po

Filatelistische studies over:

Postverkeer Nederland – Engeland (1700 – 1850)

Armenwet postzegels

Onder Rembours

Spoorwegstempels Fins Karelië

Mark II opzetstempelmachine

Paardenposterij tijdens de Franse Tijd

Hulppostkantoren in Ned. Indië

Nachtuur karakters

Zeldzame (Amsterdamse, Gendringse, Bossche) tandingen

Overzicht van artikelen in tentoonstellingscatalogi (1952 – 1985)

1986

Poststukken. Een wijd en weids verzamelgebied.

Broekman, J.H.

Informatief boekje over het verzamelen van poststukken, postwaardestukken e.d.

1974?

Postzegelkunde en Postwezen.

/Nederlandsch Maandblad voor Philatelie

Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van 80 jaar Nederlendse postzegels en 10 jaar Maandblad Philatelie. Een groot aantal artikelen.

1932

Postzegels, het verzamelen naar motieven.

Peelen, G.A.

Eenvoudig boekje met wat eerste ideetjes voor motiefverzamelingen.

1960

Postzegels van Abchazië tot Zwitserland

Velden, M. v.d./NBFV

Alfabetische opsomming van alle landen en gebieden die ooit postzegels hebben uitgegeven. Met per onderwerp korte informatie over ligging en periode waarin de postadministratie gewerkt heeft.

2000

Postzegels van de Nederlandse Antillen.

In de serie “Schakels”.

Kiggen, J.J.M.

Verschillende aspecten van de Nederlandse Antillen, filatelistisch beschouwd.

1973

Postzegels vertellen ons over de Bijbel; deel 4.

Vanbesien, A.

Behandelt de Boeken der Kleine Profeten.

?

Postzegels verzamelen

Brandt, C.

Gids met praktische tips, beschrijvingen van filatelistisch interessante zaken; onder meer: perforatie, opdruk, afstempeling, vervalsingen, etc.

1985

Postzegels verzamelen.

König, K.E.

Boekje met wat algemene informatie. Deels verouderd.

1964?

Prisma Postzegelgids

Bernsen, H.J.

Bevat allerlei filatelistische wetenswaardigheden.

1967

Rampstukken.

Six van Oosterleek, Baron W.

De geschiedenis van bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen. Met illustraties.

1965

Standaardwerk van de postwaarden van Nederland; Emissie 1864

Cleij, J.F./DAVO

Voorgeschiedenis, doel en gebruik, vervalsingen, afstempelingen, etc.

? na 1964

 

 

 

 

Stanley Gibbons Guides:

Collecting Postmarks.

Forster, R.K./Stanley Gibbons

Engels. Korte verhandeling met aanwijzingen over het verzamelen van postzegels.

1977

Stanley Gibbons Guides:

Forming a specialised stamp collection.

Wise, E.H./Stanley Gibbons

Engels. Korte verhandeling met aanwijzingen over het opzetten van een speciaalverzameling.

1976

The first postage dues

Adema, K./Po en Po

Engels; met Nederlandse samenvatting. Zeer uitgebreide beschrijving van de driestuiverstempels Nederland uit de periode 1667 – 1811.Zeer veel illustraties.

2002

Telecommunicatie op postzegels.

Kiggen, J.J.M.

Overzicht van postzegels met het motief telecommunicatie. Per land chronologisch gerangschikt.

1965

Utrecht en de post

Dort, M. van

Postgeschiedenis van de stad Utrecht

1984

Vervalsingen van Nederland en O.G.

Loo, P.F.A. v.d.

Multomap met omschrijving en afbeelding van kenmerken van vervalsingen.

1978

Zomerzegels onder de loep.

Clarenburg, L. en Philippa

Uitgegeven bij de 50e jaargang Zomerzegels. Informatie over de betreffende organisatie; de uitgegeven zegels; besteding van de opbrengsten.

1989