activiteiten Philatelistenclub Tiel

bibliotheek

De Philatelistenclub Tiel beschikt over een omvangrijke filatelistische bibliotheek, waaruit leden allerlei documentatie kunnen lenen. In de verenigingsbibliotheek staan meer dan 150 boeken op filatelistisch gebied, verdeeld over de volgende categorieën (klik op de categorie om de lijst te raadplegen): Leden kunnen kosteloos boeken of tijdschriften lenen bij de bibliothecaris van de vereniging. De uitleentermijn is één maand. Aan het lenen van boeken en tijdschriften zijn geen kosten verbonden.

De tijdschriftencatalogus is beschikbaar op papier en op CD ROM. Leden kunnen deze catalogus tegen kostprijs aanschaffen bij de penningmeester. De boekencatalogus vindt u hierna met een korte bespreking van de inhoud van elk boek.

Voor verdere informatie en/of aanvragen: D.H. (Daan) Renshof, telefoon 0344-617387.

Op de clubavonden kunt u de boeken van uw keuze meenemen.