Philatelistenclub Tiel

Huldiging jubilarissen en afscheid bestuursleden


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei 2022 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A.J.Vogelzang en  C.J.Schröer voor diens 50-jarig jubileum.

Er waren deze keer vijf leden die 25 jaar lid zijn, t.w. F. Niemeijer, J.Poldervaart, H van Dintel, J.C. Schoots en W.A.v.Tuil. Zij ontvangen de traditionele oorkonde.  Helaas kon B.Visser vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.

Op de foto v.l.n.r. Willie van Tuil,  Jan Poldervaart, Bert Vogelzang, Cees Schröer, Frank Niemeijer,  Jacqueline Schoots en  Henk van Dintel.

Op de tweede foto José de Leeuw.

Daarnaast waren er één bestuurslid die haar bestuursfunctie moest beëindigden vanwege gezondheid  redenen , en wel Mevr.  J. van Leeuwen (penningmeester)

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.