Philatelistenclub Tiel

nieuwsbrief philatelistenclub tiel december 2020


VAN DE BESTUURSTAFEL

Helaas hebben we nog steeds te maken met strenge coronamaatregelen. Hierdoor is het niet mogelijk om gezellig bij elkaar te komen op onze verenigingsavonden en het te hebben over onze mooie hobby. Deze maand zouden we normaliter de gezellige Kerstbingo met vele mooie prijzen gehad hebben. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. We moeten echter nog wel even geduld hebben. De huidige golf moet eerst bedwongen zijn alvorens we weer bij elkaar kunnen komen. Wanneer dit is, is voor iedereen een vraag. Aangezien de lockdown langzaam afgebouwd zal worden, zullen er de eerste maanden van 2021 nog wel geen verenigingsavonden mogelijk zijn. Dit geldt ook voor evenementen, zoals postzegelveilingen. Gelukkig kunnen we nog wel thuis met onze hobby bezig zijn..  

Het is fijn, dat vanaf september het rondzendverkeer weer opgestart is. Dit loopt goed. Dank hiervoor aan Sjaak Helderton en Marco de Haan. Wil je ook meedoen aan het rondzendverkeer meld je dan aan bij Sjaak Helderton (tel. 0344-620342).

Zoals waarschijnlijk bekend is er op de verenigingsavonden de mogelijkheid te snuffelen in de dubbeltjeshoek (tegenwoordig € 0,05 hoek). Omdat hier weinig gebruik van gemaakt wordt op de verenigingsavonden en er op dit moment geen verenigingsavonden zijn, heeft het bestuur besloten deze dubbeltjeshoek op te heffen. De afgeweekte postzegels van deze dubbeltjeshoek zullen in postzegelboeken gedaan worden (voor zover nog niet gedaan). Sjaak Helderton en Willie van Tuil hebben hier al wat uurtjes ingestoken. Het is de bedoeling 5 boeken per keer rond te laten gaan onder de leden die hiervoor belangstelling hebben. Je moet het zien als rondzendverkeer alleen dan van 5 postzegelboeken. Het mooie zou zijn als we dit mee kunnen laten lopen met het al bestaande rondzendverkeer. Of dit kan is afhankelijk van wie er belangstelling voor heeft. Graag vernemen we dan ook wie er mee wilt doen aan dit rondzendverkeer van postzegelboeken? Aanmelden hiervoor kan ook bij Sjaak Helderton.

De Kerstdagen staan voor de deur en het einde van 2020 nadert.
Wij wensen iedereen gezellige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

Henk van Dintel
Secretaris

 

CONTRIBUTIE 2021
Degene die de contributie en donatie voor 2021 nog niet betaald hebben, verzoeken wij dit z.s.m. te doen. De bedragen zijn: gewoon lid € 42,50 en dubbel lid € 21,-.
De contributie dient overgemaakt te worden op bankrekening NL11INGB0006991679 t.n.v. Philatelistenclub Tiel.

 

COLUMN WILLIE OVER POSTZEGELS
Willie van Tuil heeft op zijn Facebookpagina regelmatig een column over een bepaalde postzegel.
Hierbij zijn column van 22 november:
Op de postzegel uit San Marino een afbeelding van Loggie. Het monster van Loch Ness  in Drumnadrochit, Schotland.
Het Monster van Loch Ness is een cryptozoölogisch dier dat volgens de sage zou leven in het Loch Ness, een groot,
diep meer in Schotland. Het dier wordt ook wel Nessie genoemd. Er bestaan vele onduidelijke foto's van, maar zijn
bestaan is nooit aangetoond. Er bestaan verschillende theorieën over het monster Echt waar of onzin, maar wel
een toeristische attractie Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegelen in de Corona periode.

 

Wil je meer van dergelijke columns van Willie zien, wordt dan vriend met hem op Facebook.

voorlopige uitgiftes 2e helft 2020


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Voorlopige uitgiftes 2e helft 2020

 • 17 augustus 2020
  Fietspostzegels: postzegelvel met zes verschillende postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje
 • 14 september 2020
  Beleef de natuur – bos- & heidevogels: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)
  Caleidoscoop: postzegelvel met vijf verschillende postzegels “Internationaal”, pzm en fdc
 • 5 oktober 2020
  Kinderpostzegels 2020: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag € 0,45), pzm en fdc
 • 16 oktober 2020
  Dag van de Postzegel 2020: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje
 • 21 oktober 2020
  Martin Garrix: postzegelvel met vijf dezelfde postzegels “1”, pzm en fdc
 • 2 november 2020
  Rouwzegel – waarde 2: verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc
 • 16 november 2020
  Decemberzegels 2020: verschijningsvorm nog niet bekend

Tarieven:
1 € 0,91
2 € 1,82
lnternationaal € 1,50
December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voor behoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc's.
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.