Philatelistenclub Tiel

maandelijkse bijeenkomst philatelistenclub tiel


Geen verenigingsavond Philatelistenclub Tiel donderdag 15 oktober.

Best postzegelclublid,

Helaas moeten we mededelen, dat de verenigingsavond van a.s. donderdag 15 oktober niet doorgaat. We achten de kans klein, dat de overige avonden van dit jaar doorgaan. Maar we houden hoop.

Gelukkig is het rondzendverkeer in september weer opgestart. Zo kunnen we ons toch nog bezig houden met onze hobby.
Om de kans op besmetting te verkleinen zouden de volgende voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden:

 1. Na ontvangst rondzending 24 uur wachten tot u doosjes gaat openen;
 2. Boekjes bekijken met plastic handschoenen aan;
 3. Wegbrengen rondzending 24 uur nadat u doosjes gesloten hebt;
 4. Afstand houden bij het afgeven van de rondzending.

CONTRIBUTIE 2021
De contributiebedragen voor 2021 zijn niet gewijzigd t.o.v. 2020 (senior lid € 42,50 en dubbel lid € 21,-).
Omdat we voor 1 december aan de KNBF de leden moeten doorgeven, die in 2021 lid zijn, verzoeken wij u de contributie voor 15 november over te maken op bankrekening NL11INGB0006991679 t.n.v. Philatelistenclub Tiel. In de bijlage bevindt zich het betaalverzoek voor een senior lid en een dubbel lid. De factuur voor dubbel lid is voor leden die al bij een andere vereniging gewoon lid zijn.

De zieken wensen wij beterschap en/of sterkte toe, de anderen veel gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Henk van Dintel
Secretaris

voorlopige uitgiftes 2e helft 2020


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Voorlopige uitgiftes 2e helft 2020

 • 17 augustus 2020
  Fietspostzegels: postzegelvel met zes verschillende postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje
 • 14 september 2020
  Beleef de natuur – bos- & heidevogels: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)
  Caleidoscoop: postzegelvel met vijf verschillende postzegels “Internationaal”, pzm en fdc
 • 5 oktober 2020
  Kinderpostzegels 2020: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag € 0,45), pzm en fdc
 • 16 oktober 2020
  Dag van de Postzegel 2020: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje
 • 21 oktober 2020
  Martin Garrix: postzegelvel met vijf dezelfde postzegels “1”, pzm en fdc
 • 2 november 2020
  Rouwzegel – waarde 2: verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc
 • 16 november 2020
  Decemberzegels 2020: verschijningsvorm nog niet bekend

Tarieven:
1 € 0,91
2 € 1,82
lnternationaal € 1,50
December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voor behoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc's.
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.