Philatelistenclub Tiel

nieuwsbrief philatelistenclub tiel april 2021


Best postzegelclublid,

Helaas kunnen we nog steeds niet met onze club bij elkaar komen. Hoe lang dit nog duurt is een grote vraag. Het bestuur is achter de schermen bezig om te kijken wat wel mogelijk is. In de bijgaande nieuwsbrief leest u hier meer over. In de bijlage treft u ook aan de veilinglijst van maart/april.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

Wij wensen u fijne Paasdagen.

Met vriendelijke groet,

Henk van Dintel
Secretaris
Postzegelclubtiel


VAN DE INTERIM VOORZITTER

Beste postzegelvrienden,

De laatste keer dat wij fysiek bij elkaar zijn geweest was op 20 februari 2020. Op die avond kreeg ik een verzoek of ik voorzitter wilde worden omdat Ben van Oord was afgetreden en Henk van Dintel als secretaris ook de functie van voorzitter waarnam. Om het bestaan van onze vereniging niet in gevaar te brengen heb ik besloten om mij vacant te stellen als voorzitter van de Philatelistenclub Tiel. Normaal was de benoeming al gepasseerd maar door de Corona is het iets anders gelopen dan wij allemaal gedacht hadden.
Meeste van onze leden kennen mij al maar voor diegene die niet op de vergaderingen komen,  een korte CV van mij.
Ik ben geboren te Ochten waar ik nog steeds woonachtig ben. Na de lagere school de ULO en de LTS te Wageningen ben ik als beroeps bij de Marine-onderzeedienst terecht gekomen. Vanaf mijn LO spaarde ik al postzegels van Nederland maar niet actief. Na de Marine heb ik als zelfstandig ondernemer verder gegaan en heb een bedrijf gehad in de Elektrotechniek (H.v.d.Flier bv). Na mijn loopbaan in 1990, toen ik het bedrijf had verkocht, ben ik intensief postzegels gaan verzamelen en ben lid geworden van de Philatelistenclub Tiel. In deze periodes heb ik diverse bestuursfuncties vervult in verschillende verenigingen vandaar mijn twijfels om toe te treden als bestuurslid.
Maar nu onze vereniging. In eerste instantie gingen wij er vanuit dat de Corona maar tijdelijk was maar niets was minder waar. Het jaar 2020 gaat de boeken in als het Corona jaar en de perspectieven voor 2021 zijn voorlopig niet beter. We hebben sinds februari 2020 geen bijeenkomsten meer mogen organiseren i.v.m. de voorschriften van de overheid.
Omdat dit te lang duurde heeft het bestuur in februari de eerste online vergadering georganiseerd en deze is succesvol verlopen. Op deze vergadering heeft het bestuur besloten om mij aan te stellen als Interim voorzitter totdat we een ALV mogen houden in het gebouw van de AVGN te Tiel. Ook hebben wij besloten om in de toekomst meer online te gaan organiseren zoals veilingen en eventueel vergaderingen.
Onze vereniging was in bezit van een 30 tal dubbeltjes boeken en die heb ik samen met Sjaak Helderton geïnventariseerd en deze worden inmiddels al meegegeven met de rondzendingen. U ziet wij zitten niet stil tijdens de Corona-crisis.
Al deze veranderingen zijn het gevolg van de Corona-crisis en zullen een ander inzicht geven in ons verenigingsgebeuren wat waarschijnlijk niet meer zal verdwijnen. Toch hoop ik dat wij binnenkort weer fysiek bij elkaar kunnen komen om onze hobby uit te dragen. Mochten er vragen zijn over de veranderende koers die wij als bestuur hebben ingezet kunt u altijd mailen naar onze secretaris en zullen wij u vraag of mening  meenemen in de volgende online vergadering.

Hopelijk tot gauw,

Willie van Tuil

VEILING
We hebben zitten te denken hoe we weer een veiling kunnen organiseren in deze Coronatijd. Via het internet dit doen heeft nogal wat voeten in de aarde. Daarom is besloten voor nu een veilinglijst met kavels mee te sturen met deze nieuwsbrief. Deze hebben we ook geplaatst op onze website. Als u op de volgende link klikt komt u op de pagina van onze website waar deze te vinden is: www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html. Het is de bedoeling iedere maand 75 tot 150 kavels te veilen met de nadruk op Nederland en (voormalige) Overzeese gebiedsdelen in allerlei verzamelvormen (postfris/gebruikt, series of losse nummers). Tevens kunnen in veilingen zitten back of the book (port/luchtpost/cour etc.), FDC’s, poststukken, stempelmateriaal en cinderella’s, maar ook Europese landen en/of thema’s en kleine partijen. Voor ieder lid wat wils en wellicht inspiratie voor de verzameling.
Voor informatie over lopende kavels, inleveren, biedingen op kavels en/of ophalen kunt u terecht bij Ton Rutten (wonende te Geldermalsen) per telefoon 06-22220670 of (bij voorkeur) per mail Ton.rutten@kpnmail.nl. Het bekijken van kavels (locatie Geldermalsen of anders aangegeven) is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak.
De veilingvoorwaarden zijn als volgt:

 • Veiling loopt af op de laatste dag van de maand om 18.00 uur (voor deze veiling is dit 30 april);
 • Bieden per mail of telefoon (whatsapp) bij veilingmeester is mogelijk tot uiterlijk laatste dag van de maand tot 18.00 uur (ontvangstmoment mail veilingmeester is bepalend);
 • Bieder geeft eigen maximum bod door (veilingmeester zal volgens geldende biedstappen de kavel toekennen aan de hoogste bieder);
 • Onderbiedingen zullen niet worden geaccepteerd;
 • Onverkochte kavels kunnen maximaal 3 keer terugkomen in een volgende veiling met een eventueel aangepaste startprijs;
 • Veilingmeester mailt uiterlijk de derde dag van de maand factuur naar koper;
 • Na betaling factuur vindt onmiddellijke toezending van de kavels plaats;
 • Verzendkosten kavels zijn voor rekening koper (tot € 50 standaard PostNL brief tarief met risico verzending voor koper; anders en bij € 50 of meer aangetekend tarief);
 • Reclames/retourkavels zullen gegarandeerd worden geaccepteerd/teruggenomen, mits in dezelfde toestand als toegezonden (retourverzendkosten voor koper).

Voor komende veilingen zij wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken.
U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en  ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel) van uw verzameling, neem dan vrijblijvend contact op met de veilingmeester of de secretaris

RONDZENDVERKEER EN STUIVERBOEKEN
Voor aanmeldingen voor rondzendverkeer en stuiverboeken kunt u contact opnemen met Sjaak Helderton (0344-620342).

OP NAAR 100 JAAR
In 2024 hoopt onze vereniging zijn 100 jarige bestaan te vieren. Dat is pas over 3 jaar zien we u denken. Toch willen we als bestuur dit jaar al voorbereidingen gaan treffen voor dit jubileum. Graag willen we een jubileumcommissie formeren en die bij de ALV benoemen. Wie vindt het leuk om in deze commissie te gaan zitten? U kunt zich aanmelden bij de secretaris

CONTRIBUTIE 2021
Wij zijn verheugd, dat alle contributie van 2021 inmiddels binnen is. Iedereen hartelijk dank hiervoor.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

postzegeluitgifteprogramma Nederland 2021


 • 4 januari 2021
  Beleef de Natuur – Dwingerveld: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 626 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 818 a + b.

 • Typisch Nederlands – stolpboerderijen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 627 en 1 eerste dag envelop nr 819.

 • 22 februari 2021
  Beleef de Natuur – De Onlanden: postzegelvel met 10 postzegels waarvan,  waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 628 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 820 a +b.

  Typisch Nederlands – houten woningen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 629 en 1 eerste dag envelop nr 821.

 • 22 maart 2021
  Duurzaamheid: postzegelvel met 6 postzegels met 3 x 2 postzegels samenhangend, nominaal € 5,76 , 2 samenhangde postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 1,92, 1 Postzegelmapje nr 630 en 1 eerste dag envelop nr 822.

  Typisch Nederlands – grachtenpanden: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 631 en 1 eerste dag envelop nr 823.

 • 6 april 2021
  Typisch Nederlands – woonboten: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 632 en 1 eerste dag envelop nr 824.

 • 10 mei 2021
  Bedreigde bijen: postzegelvel met 6 postzegels 3 x 2 samenhangende postzegels 1 internationaal(gegomd), nominaal € 9,30 , 2 postzegels samenhangend 1 internationaal (gegomd) nominaal € 3,10, 1 Postzegelmapje nr 633 en 1 eerste dag envelop nr 825.

 • 17 mei 2021
  Maxima 50 jaar: 1 postzegelblok met 5 verschillende postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 4,80 , 1 Postzegelmapje nr 634 en 1 eerste dag envelop 826

 • 14 juni 2021
  Typisch Nederlands – rijtjeshuizen: : postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 635 en 1 eerste dag envelop nr 827.

  Beleef de Natuur – Duin en Kruidberg: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 636 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 828 a + b.