Philatelistenclub Tiel

nieuwsbrief philatelistenclub tiel september 2021


Beste postzegelvrienden,

De vakantie periode zit erop en ik hoop dat iedereen gezond weer is teruggekeerd. In deze periode hebben we onze liefde voor postzegels niet verloren, want door het weer hebben we verscheidende keren in de boeken kunnen duiken. Maar dat terzijde. We hebben in juni onze eerste bijeenkomst na de coronastop erop zitten en ik denk dat het een geslaagde, maar vooral gezellige avond was. Op 23 september (aanvang 20:00 uur, zaal open 19:15 uur) komen we wederom bij elkaar.

Als we in september bij elkaar komen houden wij ons natuurlijk aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Wij als bestuur hebben alweer na deze vakantie de eerste vergadering erop zitten. De afgelopen coronaperiode hebben wij elkaar weinig kunnen ontmoeten maar als bestuur hebben wij met “Teams” gewoon door kunnen gaan. Uit de afgelopen periode is ook gebleken dat onze website (internet) wel aan verbetering toe is. Hier ligt voor het bestuur een uitdaging om onze leden te motiveren om hier meer gebruik van te maken zodat we allemaal snel de juiste informatie hebben over het verenigingsgebeuren. Ook willen wij de postzegelveiling op deze site gaan zetten zodat iedereen al geïnformeerd is over wat er op de verenigingsavond geveild gaat worden.

De rondzending met de daarbij gevoegde stuivertjesboeken was een groot succes mede door de inzet van Sjaak Helderton. We hebben allemaal thuis in een rustige omgeving kunnen snuffelen in deze boeken. Voor de toekomst zijn we op zoek naar een andere constructie. We willen proberen of het lukt dat de leden een stuivertjesboek insturen voor de rondzending.

Hopelijk gaan we een mooie tijd tegemoet, maar we blijven de neerwaartse trend van de Covid-19 ontwikkelingen volgen.

Het bestuur                                                                 

 

VEILING KAVELS
Onze veilingmeester heeft voor september weer een fraaie veilinglijst gemaakt met 80 kavels (zie ook www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html). De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 23 september en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk (t/m 21 september) zullen ook worden meegenomen. Indien deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Ton Rutten bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling. Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel) van uw verzameling, dan kunt u ook contact opnemen met Ton Rutten of met de secretaris.

 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL VERENIGING
Van de persoonlijke postzegel van onze vereniging hebben we nog zo’n 20 velletjes. Voor € 12,50 per vel zijn ze verkrijgbaar bij Sjaak Helderton (0344-620342) of op de verenigingsavond van 23 september.

 

RESTERENDE VERENIGINGSAVONDEN 2021

 • 21 oktober: programma nog nader te bepalen
 • 18 november: ALV
 • 16 december: Kerstbingo

 

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

postzegeluitgifteprogramma Nederland 2021


 • 4 januari 2021
  Beleef de Natuur – Dwingerveld: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 626 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 818 a + b.

 • Typisch Nederlands – stolpboerderijen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 627 en 1 eerste dag envelop nr 819.

 • 22 februari 2021
  Beleef de Natuur – De Onlanden: postzegelvel met 10 postzegels waarvan,  waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 628 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 820 a +b.

  Typisch Nederlands – houten woningen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 629 en 1 eerste dag envelop nr 821.

 • 22 maart 2021
  Duurzaamheid: postzegelvel met 6 postzegels met 3 x 2 postzegels samenhangend, nominaal € 5,76 , 2 samenhangde postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 1,92, 1 Postzegelmapje nr 630 en 1 eerste dag envelop nr 822.

  Typisch Nederlands – grachtenpanden: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 631 en 1 eerste dag envelop nr 823.

 • 6 april 2021
  Typisch Nederlands – woonboten: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 632 en 1 eerste dag envelop nr 824.

 • 10 mei 2021
  Bedreigde bijen: postzegelvel met 6 postzegels 3 x 2 samenhangende postzegels 1 internationaal(gegomd), nominaal € 9,30 , 2 postzegels samenhangend 1 internationaal (gegomd) nominaal € 3,10, 1 Postzegelmapje nr 633 en 1 eerste dag envelop nr 825.

 • 17 mei 2021
  Maxima 50 jaar: 1 postzegelblok met 5 verschillende postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 4,80 , 1 Postzegelmapje nr 634 en 1 eerste dag envelop 826

 • 14 juni 2021
  Typisch Nederlands – rijtjeshuizen: : postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 635 en 1 eerste dag envelop nr 827.

  Beleef de Natuur – Duin en Kruidberg: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 636 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 828 a + b.

advertentie


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften
van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele wereld.

Ook leveren wij supplementen, voordrukalbums, insteekalbums, klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Lindner,
Kabé, Safe, Hartberger en Michel.

Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur
en op afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon,
e-mail of brief kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling
opsturen of binnen de regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.