Philatelistenclub Tiel

nieuwsbrief philatelistenclub tiel oktober 2021


Beste postzegelvrienden,

We zijn allemaal weer druk met het postzegelen en ook het bestuur heeft niet stil gezeten. De dubbeltjesboeken die met der rondzending zijn meegestuurd hebben wij inmiddels allemaal verkocht. We zijn ook begonnen de twee kasten op te ruimen welke bij de AVGN in de berging stonden. In de kasten stond veel oud materiaal waar we niks meer aan hadden, zoals oude catalogussen en veel oud papier. Dat hebben we inmiddels toevertrouwt aan de AVRI. Ook kwamen er uit de kasten 2 diaprojectors en een oude computer (met Vista) tevoorschijn, welke we op de verenigingsavond op 21 oktober aan zullen bieden aan de leden. Dus grijp je kans.

Verder hebben we de verkoopbegeleiding gedaan van 7 leden. Van deze leden hebben 4 leden gekozen om de postzegels direct te verkopen, 2 leden informeren verder en van 1 lid hebben we niets meer gehoord. Mocht u afstand willen doen van uw verzameling kunt u ten alle tijden contact opnemen met het bestuur of met Ton Rutten.

We hebben als bestuur besloten om onze website een nieuw jasje te gaan geven, dit i.v.m. de nieuwe ontwikkelingen binnen de verkoopactiviteiten in onze vereniging. Dit gaat nog wel enige tijd in beslag nemen. Maar u kunt nog ten alle tijden terecht op onze website voor informatie over onze activiteiten binnen onze vereniging.

Op de verenigingsavond 21 oktober zullen we geheel vullen met de verkoop van de diaprojectors en de computer en daarna bieden wij een kleine 100 zeer mooie kavels aan.
De zaal is open om 19.00 uur en we beginnen met de verkoop om 20.00 uur, dan kunt u in alle rust de kavels bekijken. De verkoop gaat wederom begeleid worden met een  PowerPoint presentatie.

Als we in oktober bij elkaar komen houden wij ons natuurlijk aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Het bestuur.                                                                

VEILING KAVELS
Onze veilingmeester heeft voor oktober weer een fraaie veilinglijst gemaakt met ongeveer 100 kavels (zie ook www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html). De betreffende kavels zullen te zien zijn op de verenigingsavond van 21 oktober en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden. Alle biedingen per mail en schriftelijk (t/m 18 oktober) zullen ook worden meegenomen. Indien deze biedingen worden overboden op de veilingavond kan alleen in de zaal worden meegeboden. Voor nadere informatie over de kavels, kunt u terecht bij Ton Rutten bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling. Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel) van uw verzameling, dan kunt u ook contact opnemen met Ton Rutten of met de secretaris.

 

OVERCOMPLEET
Op de verenigingsavond op 21 oktober worden wegens overcompleet aangeboden:

 • 1 laptop met besturingssysteem Vista
 • 2 diaprojectors
 • Maandbladen Filatelie vanaf 1961

Wie belangstelling heeft en niet op de verenigingsavond kan komen kan dit kenbaar maken bij de secretaris (secretaris@postzegelclubtiel.nl).

 

RESTERENDE VERENIGINGSAVONDEN 2021

 • 18 november: ALV
 • 16 december: Kerstbingo

 

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

postzegeluitgifteprogramma Nederland 2021


 • 4 januari 2021
  Beleef de Natuur – Dwingerveld: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 626 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 818 a + b.

 • Typisch Nederlands – stolpboerderijen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 627 en 1 eerste dag envelop nr 819.

 • 22 februari 2021
  Beleef de Natuur – De Onlanden: postzegelvel met 10 postzegels waarvan,  waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 628 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 820 a +b.

  Typisch Nederlands – houten woningen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 629 en 1 eerste dag envelop nr 821.

 • 22 maart 2021
  Duurzaamheid: postzegelvel met 6 postzegels met 3 x 2 postzegels samenhangend, nominaal € 5,76 , 2 samenhangde postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 1,92, 1 Postzegelmapje nr 630 en 1 eerste dag envelop nr 822.

  Typisch Nederlands – grachtenpanden: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 631 en 1 eerste dag envelop nr 823.

 • 6 april 2021
  Typisch Nederlands – woonboten: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 632 en 1 eerste dag envelop nr 824.

 • 10 mei 2021
  Bedreigde bijen: postzegelvel met 6 postzegels 3 x 2 samenhangende postzegels 1 internationaal(gegomd), nominaal € 9,30 , 2 postzegels samenhangend 1 internationaal (gegomd) nominaal € 3,10, 1 Postzegelmapje nr 633 en 1 eerste dag envelop nr 825.

 • 17 mei 2021
  Maxima 50 jaar: 1 postzegelblok met 5 verschillende postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 4,80 , 1 Postzegelmapje nr 634 en 1 eerste dag envelop 826

 • 14 juni 2021
  Typisch Nederlands – rijtjeshuizen: : postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 635 en 1 eerste dag envelop nr 827.

  Beleef de Natuur – Duin en Kruidberg: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 636 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 828 a + b.

advertentie


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften
van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele wereld.

Ook leveren wij supplementen, voordrukalbums, insteekalbums, klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Lindner,
Kabé, Safe, Hartberger en Michel.

Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur
en op afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon,
e-mail of brief kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling
opsturen of binnen de regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.