Philatelistenclub Tiel

nieuwsbrief philatelistenclub tiel mei 2021


NIEUWS VAN DE INTERIM VOORZITTER

Beste postzegelvrienden,

Afgelopen periode stond nog steeds in het teken van de Corona epidemie. Bijna alles ging niet door. Zoals bijeenkomsten van onze vereniging, het bij elkaar komen om postzegels te ruilen en ook de bestuursvergaderingen gingen niet door. Dat laatste hebben we nu opgepakt door online te vergaderen met Teams.  Inmiddels hebben we er al drie vergadering opzitten. De financiële stukken over 2019 en 2020 zijn inmiddels verwerkt en moeten alleen nog worden goedgekeurd op de eerste ALV.  

Ik heb gelukkig geconstateerd dat de rondzendingen onder leiding van Sjaak Helderton weer op gang zijn gekomen. Gelijk hiermee hebben ook het idee opgevat om de dubbeltjesboeken (stuiverboeken) mee te sturen daar wij als bestuur dachten dat een ieder thuis meer tijd had om deze te doorzoeken dan in het vereningslokaal. Dit is een succes geworden en we zitten er aan te werken om dit meer gevolg te geven. Ideeën hierover zijn welkom.

Ook de postzegelveiling is door Ton Rutten opgestart en via onze side op internet en het is ook mogelijk via de mail de postzegels aan te kopen. Wij als bestuur dachten dat dit in de toekomst ook meer  gevolg zal hebben zodat we zowel online en in het verenigingslokaal postzegels gaan veilen.

Zo als Johan Cruijff zei, “Ieder nadeel heeft ook een voordeel”.

We zullen er aan moeten wennen als leden dat in de toekomst internet een belangrijke rol zal gaan spelen bij al onze activiteiten binnen onze vereniging. Wij zijn daarom ook bezig om de Site meer te gaan gebruiken daar dit straks niet meer is weg te denken.

Welnu  u ziet, de actieve leden en het bestuur zitten niet stil , ondanks Covid-19 gaat het werk gewoon door en beginnen alle activiteiten weer op gang te komen. Wij hopen daarom ook dat we binnenkort zoals het er nu uitziet, voor het zomerreces nog bij elkaar kunnen komen.

Tot binnenkort en blijf gezond

Interim voorzitter,
Willie van Tuil


VEILING
We hebben zitten te denken hoe we weer een veiling kunnen organiseren in deze Coronatijd. Via het internet dit doen heeft nogal wat voeten in de aarde. Daarom is besloten voor nu een veilinglijst met kavels mee te sturen met deze nieuwsbrief. Deze hebben we ook geplaatst op onze website. Als u op de volgende link klikt komt u op de pagina van onze website waar deze te vinden is: www.postzegelclubtiel.nl/veiling.html. Het is de bedoeling iedere maand 75 tot 150 kavels te veilen met de nadruk op Nederland en (voormalige) Overzeese gebiedsdelen in allerlei verzamelvormen (postfris/gebruikt, series of losse nummers). Tevens kunnen in veilingen zitten back of the book (port/luchtpost/cour etc.), FDC’s, poststukken, stempelmateriaal en cinderella’s, maar ook Europese landen en/of thema’s en kleine partijen. Voor ieder lid wat wils en wellicht inspiratie voor de verzameling.
Voor informatie over lopende kavels, inleveren, biedingen op kavels en/of ophalen kunt u terecht bij Ton Rutten (wonende te Geldermalsen) per telefoon 06-22220670 of (bij voorkeur) per mail Ton.rutten@kpnmail.nl. Het bekijken van kavels (locatie Geldermalsen of anders aangegeven) is uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak.
De veilingvoorwaarden zijn als volgt:

 • Veiling loopt af op de laatste dag van de maand om 18.00 uur (voor deze veiling is dit 31 mei);
 • Bieden per mail of telefoon (whatsapp) bij veilingmeester is mogelijk tot uiterlijk laatste dag van de maand tot 18.00 uur (ontvangstmoment mail veilingmeester is bepalend);
 • Bieder geeft eigen maximum bod door (veilingmeester zal volgens geldende biedstappen de kavel toekennen aan de hoogste bieder);
 • Onderbiedingen zullen niet worden geaccepteerd;
 • Onverkochte kavels kunnen maximaal 3 keer terugkomen in een volgende veiling met een eventueel aangepaste startprijs;
 • Veilingmeester mailt uiterlijk de derde dag van de maand factuur naar koper;
 • Na betaling factuur vindt onmiddellijke toezending van de kavels plaats;
 • Verzendkosten kavels zijn voor rekening koper (tot € 50 standaard PostNL brief tarief met risico verzending voor koper; anders en bij € 50 of meer aangetekend tarief);
 • Reclames/retourkavels zullen gegarandeerd worden geaccepteerd/teruggenomen, mits in dezelfde toestand als toegezonden (retourverzendkosten voor koper).

Voor komende veilingen zij wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken.
U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en  ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel) van uw verzameling, neem dan vrijblijvend contact op met de veilingmeester of de secretaris

RONDZENDVERKEER EN STUIVERBOEKEN
Voor aanmeldingen voor rondzendverkeer en stuiverboeken kunt u contact opnemen met Sjaak Helderton (0344-620342).

OP NAAR 100 JAAR
In 2024 hoopt onze vereniging zijn 100 jarige bestaan te vieren. Dat is pas over 3 jaar zien we u denken. Toch willen we als bestuur dit jaar al voorbereidingen gaan treffen voor dit jubileum. Graag willen we een jubileumcommissie formeren en die bij de ALV benoemen. Wie vindt het leuk om in deze commissie te gaan zitten? U kunt zich aanmelden bij de secretaris

CONTRIBUTIE 2021
Wij zijn verheugd, dat alle contributie van 2021 inmiddels binnen is. Iedereen hartelijk dank hiervoor.

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

postzegeluitgifteprogramma Nederland 2021


 • 4 januari 2021
  Beleef de Natuur – Dwingerveld: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 626 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 818 a + b.

 • Typisch Nederlands – stolpboerderijen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 627 en 1 eerste dag envelop nr 819.

 • 22 februari 2021
  Beleef de Natuur – De Onlanden: postzegelvel met 10 postzegels waarvan,  waarde 1 (zelfklevend) nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 628 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 820 a +b.

  Typisch Nederlands – houten woningen: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 629 en 1 eerste dag envelop nr 821.

 • 22 maart 2021
  Duurzaamheid: postzegelvel met 6 postzegels met 3 x 2 postzegels samenhangend, nominaal € 5,76 , 2 samenhangde postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 1,92, 1 Postzegelmapje nr 630 en 1 eerste dag envelop nr 822.

  Typisch Nederlands – grachtenpanden: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 631 en 1 eerste dag envelop nr 823.

 • 6 april 2021
  Typisch Nederlands – woonboten: postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 632 en 1 eerste dag envelop nr 824.

 • 10 mei 2021
  Bedreigde bijen: postzegelvel met 6 postzegels 3 x 2 samenhangende postzegels 1 internationaal(gegomd), nominaal € 9,30 , 2 postzegels samenhangend 1 internationaal (gegomd) nominaal € 3,10, 1 Postzegelmapje nr 633 en 1 eerste dag envelop nr 825.

 • 17 mei 2021
  Maxima 50 jaar: 1 postzegelblok met 5 verschillende postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 4,80 , 1 Postzegelmapje nr 634 en 1 eerste dag envelop 826

 • 14 juni 2021
  Typisch Nederlands – rijtjeshuizen: : postzegelvel met 6 postzegels waarvan 6 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) nominaal € 5,76 , 1 Postzegelmapje nr 635 en 1 eerste dag envelop nr 827.

  Beleef de Natuur – Duin en Kruidberg: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 10 verschillende, waarde 1 nominaal € 9,60 , 2 Postzegelmapjes nr 636 a + b en 2 eerste dag enveloppen nr 828 a + b.

advertentie


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften
van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele wereld.

Ook leveren wij supplementen, voordrukalbums, insteekalbums, klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Lindner,
Kabé, Safe, Hartberger en Michel.

Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur
en op afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon,
e-mail of brief kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling
opsturen of binnen de regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.