Philatelistenclub Tiel

uitnodiging bijeenkomst op 19 mei 2022De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de AVGN (Scheringlaan 4a te Tiel, tel. 0344-615718).
De aanvang is 20:00 uur (zaal open 19:00 uur).

Het programma van deze avond zal voor het grootste deel bestaan uit de Algemene Leden Vergadering. Er zal ook nog een kleine verrassingsveiling gehouden worden.

Wij verzoeken u aan de volgende coronamaatregelen te houden:
 • Heeft uw klachten, blijf dan thuis.
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Op 19 mei gaan we weer voor het eerst bij elkaar komen voor het houden van een Algemene Leden Vergadering. De ALV’s van voorgaande 2 jaren hebben we in aangepaste vorm achter de rug. We kunnen nu in een gezamenlijke bijeenkomst kijken naar de toekomst. De stukken van de ALV zullen per mail of per post naar de leden verzonden worden. Op het moment dat ik dit schrijf is de situatie in de wereld onzeker en is moeilijk te voorspellen wat de situatie zal zijn op 19 mei. Laten we hopen dat dan de situatie niet verder geëscaleerd zal zijn. Door deze nieuwe situatie worden we na de Coronacrisis wederom financieel getroffen. Alles wordt duurder en dan praat ik voor onze vereniging voornamelijk over zaalhuur en consumpties. We kunnen er dan ook niet aan ontkomen onze contributie iets te verhogen.
Ook de website van de vereniging heeft onze volledige aandacht. We hopen binnen een jaar deze geheel vernieuwd te hebben.
Onze berichten over de veilingen en de vereniging kunt u ook op onze website vinden (www.postzegelclubtiel.nl). Vergeet vooral niet eens te kijken bij de rubriek Philatieltjes.
Wij hopen 19 mei op een grote opkomst.

VOLGENDE VERENIGINGSAVOND
 • 16 juni:    Bingo

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

VEILING KAVELS
Het is de bedoeling op 19 mei ook een kleine veiling te houden. Het is een verrassingsveiling. De kavels zullen alleen te zien zijn op de verenigingsavond van 19 mei en zullen daar per opbod worden verkocht volgens de geldende voorwaarden.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling. Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u ook contact opnemen met Ton Rutten of met de secretaris.

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

 • 3 januari 2022
  Beleef de natuur – Fort Ellewoutsdijk: postzegelvel met tien verschillende postzegels 1 (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2) .

 • Typisch Nederlands - schaatsen: postzegelvel met zes dezelfde postzegels 1 (gegomd), pzm en fdc .

 • 21 februari 2022
  Beleef de natuur – Nieuwkoopse Plassen: postzegelvel met tien verschillende postzegels 1 (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2) .

  200 jaar Mauritshuis: postzegelvel met zes verschillende postzegels 1 (gegomd), pzm, fdc en prestige pzb .

 • 21 maart 2022
  Typisch Nederlands - hockey: postzegelvel met zes dezelfde postzegels 1 (gegomd), pzm en fdc .

  Delftse tulpenvazen: postzegelvel van zes verschillende postzegels 1 (gegomd), pzm, fdc en prestige pzb .

 • 4 april 2022
  Typisch Nederlands - wielrennen: postzegelvel met zes dezelfde postzegels 1 (gegomd), pzm en fdc .

 • 9 mei 2022
  Typisch Nederlands - zeilen: postzegelvel met zes dezelfde postzegels 1 (gegomd), pzm en fdc

  Typisch Nederlands - zeilen: postzegelvel met zes dezelfde postzegels 1 (gegomd), pzm en fdc .

 • 13 juni 2022
  Beleef de natuur: Sint Pietersberg: postzegelvel met tien verschillende zegels 1 (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2) .

 • 20 juni 2022
  250 jaar Koning Willem I: : postzegelvel met drie verschillende zegels in vel van zes Internationaal (gegomd), pzm, fdc en prestige pzb .

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen


Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften
van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele wereld.

Ook leveren wij supplementen, voordrukalbums, insteekalbums, klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Lindner,
Kabé, Safe, Hartberger en Michel.

Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur
en op afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon,
e-mail of brief kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling
opsturen of binnen de regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.