Philatelistenclub Tiel

Nieuwsbrief Philatelistenclub Tiel juli 2022


VAN DE VOORZITTER

Voor de meesten onder ons is de vakantie begonnen. We gaan er met z’n allen op uit naar regionale bestemmingen of verre bestemmingen. Als ik op vakantie ga, en ik kom ergens waar van die rommelmarkten zijn kan ik het niet laten om naar postzegels te gaan zoeken. Dat kun je ook doen als je in Duitsland, Frankrijk of België of in een ander land bent. Op zulke momenten kan ik het niet laten om even rond te neuzen of er iets bij is wat je kunt gebruiken.
Ook in de vakantieperiode zijn wij als bestuur bezig met o.a. de website en de begeleiding van de verkoop van postzegelverzamelingen van mensen die zijn gestopt met verzamelen en met de voorbereiding van de bijeenkomst in september.

Wellicht hebt u net als ik de Filatelie gelezen met de verhalen over het 100-jarig bestaan van dit blad. Hierbij ingevoegd zat een velletje met jubileumpostzegels. Mijn gedachten gaan direct uit naar onze vereniging die over twee jaar haar 100-jarig jubileum gaat vieren. Zo doe je toch wel leuke ideeën op. Als u als lid ook een leuk idee hebt voor ons jubileum dan graag melden bij ons. Dan kunnen wij als jubileum commissie kijken of we hiermee iets kunnen doen.

Onze volgende bijeenkomst is op 15 september en wij hopen dat op deze eerste bijeenkomst na het zomerreces we weer massaal komen.

Tot slot willen wij als bestuur u allen een mooie en prettige vakantie toewensen.

VOLGENDE VERENIGINGSAVOND

 • 15 september

LIEF EN LEED
Degenen die ziek zijn, wensen we beterschap toe.

VEILING KAVELS

De eerstkomende veiling is op 15 september tijdens onze verenigingsavond. De kavellijst zal begin september bekend gemaakt worden.

Voor toekomstige veilingen zijn wij altijd op zoek naar leuke collecties, betere losse nummers of stukken. U kunt deze tegen het uiterst gunstige tarief van 5% commissie (ten gunste van de verenigingskas) laten veilen. De stukken worden geveild op basis van datum binnenkomst en ruimte in de veiling. De veilingmeester beoordeelt of het ingezonden materiaal geschikt is voor de veiling. Neem contact op met Ton Rutten (bij voorkeur per mail Ton.rutten@kpnmail.nl of per telefoon 06-22220670) als u iets voor de veiling heeft.

Heeft u vragen over de verkoop van (een deel van) uw verzameling, dan kunt u ook contact opnemen met Ton Rutten of met de secretaris.

Huldiging jubilarissen en afscheid bestuursleden


Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 mei 2022 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A.J.Vogelzang en  C.J.Schröer voor diens 50-jarig jubileum.

Er waren deze keer vijf leden die 25 jaar lid zijn, t.w. F. Niemeijer, J.Poldervaart, H van Dintel, J.C. Schoots en W.A.v.Tuil. Zij ontvangen de traditionele oorkonde.  Helaas kon B.Visser vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.

Op de foto v.l.n.r. Willie van Tuil,  Jan Poldervaart, Bert Vogelzang, Cees Schröer, Frank Niemeijer,  Jacqueline Schoots en  Henk van Dintel.

Op de tweede foto José de Leeuw.

Daarnaast waren er één bestuurslid die haar bestuursfunctie moest beëindigden vanwege gezondheid  redenen , en wel Mevr.  J. van Leeuwen (penningmeester)

advertentie: postzegeluitgifteprogramma Nederland


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

  Voorlopige uitgiften 2e helft 2022

 • 15 augustus 2022
  Beleef de natuur –Leuvenumse bossen: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)) .

 • Typisch Nederland - voetbal: postzegelvel met zes dezelfde postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje .

 • Najaar 2022 (uitgiftedatum nog niet bekend)
  NL crypto stamp: postzegelvel van één zegel crypto, pzm en fdc .


 • 26 september 2022
  Dutch design (werktitel): verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc .

 • 10 oktober 2022
  Kinderpostzegels 2022: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag (€ 0,48), pzm en fdc .

 • 17 oktober 2022
  Dag van de Postzegel 2022: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje .

 • 14 november 2022
  Decemberzegels 2022: verschijningsvorm nog niet bekend, .

 • Tarieven:

  1 € 0,96
  2 € 1,92
  Internationaal € 1,55
  Crypto € 9,05
  December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.